Qingdao Hetaiyuan trade limited company

Address:
Zhanggozhuang Hetaiyuan depot , huangdao district, Qingdao, China
Factory:
Zhanggozhuang Hetaiyuan depot , huangdao district, Qingdao, China
Worktime:
4:00-24:00 (Beijing time)
Phone:
0086-13153222233 (Working time)   
0086-15192540722 (Nonworking time)
Change Language